phattharanan

ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 203

dir director

นางสาวนิภาพร รุ่งโรจน์สาคร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 104

dir plan

นางสาวกฤษณา เกิดบุญส่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 209

dir finance

นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการนเงินและสินทรัพย์
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 106

 dir person

นางเพ็ญจันทร์ โรจน์รัตนาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 113

 dir teacher

นางสาวสุวรรณ สกุลนิติโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 111

 dir supervision

นายจงรักษ์ รุ่งเรื่องศิรินนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 303

 dir promote

นายนริศ ทวีสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรอมการจัดการศึกษา
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 120

 dir dlict


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ

 dir law

นางสาวพิมพ์ชนก ศิลปบดินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 206

 dir audit

นางเสาวภาคย์ พัฒน์ทอง
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 034-412050,034-426094 ต่อ 121

 

 skn logo
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
     เลขที่ 2/3 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย
     อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
     โทร 034-412050  , 034-426094
     แฟกซ์ 034-427130
     E-Mail : admin@skn.go.th , info@skn.go.th

hangouts hongouts google chat 

openchat

QA

มี 75 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
161
278
1283
73935
4517
5505
76783
Your IP: 35.172.236.135
22-10-2020 14:00